Skip to content

O udruženju

Udruženje doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u FBiH (UDMAR)

je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i  neprofitno udruženje diplomiranih doktora medicine sa završenom specijalizacijom iz anesteziologije sa reanimatologijom, doktora medicine na specijalizaciji iz anesteziologije i reanimatologije, kao i doktora medicine koji se u svojoj djelatnosti pretežno bave poslovima iz oblasti anesteziologije i reanimatologije, terapije bola i sl. (cl. 2 Statuta UDMAR-a).

O UDMAR-u

Udruženje osnovano u martu 2010. god. nastavlja sa radom udruženja koje postoji od 1997. god. Tada je u Sarajevu održana osnivačka skupština Udruženje građana Udruženje anesteziologa i reanimatologa u FBiH. Prvi predsjednik Udruženja bila je prof. dr. Amira Durić. U novembru 2007. god. izabrano je novo rukovodstvo: doc. dr. Mirsada Prašo predsjednik, prim. dr. Mirsad Babović podpredsjednik,  dr. Amir Slipičević član. Izmjenom pojedinih odredbi Zakona o udruženjima, a u nedostatku vremena zbog već određenog datuma održavanja Drugog kongresa, novo rukovodstvo registruje udruženje pod navedenim imenom. Tada je došlo i do neophodnih izmjena u načinu rukovođenja i organizaciji Udruženja (novi Statut) shodno donesenim novim odredbama zakona. Članovi UDMAR-a su automatski postali svi članovi prethodnog udruženja koji su pismenim putem potvrdili da pristaju na donesene izmjene u organizaciji Udruženja, odnosno da prihvataju novi Statut Udruženja. Udruženje vodi  U.O. i  Skupština, a konstituisan je i N.O. U decembru 2016 god. na VII redovnoj skupštini usvajaju se izmjene Statuta vezane za broj i način izbora članova Skupštine. Umjesto U.O. rukovodeće tijelo Udruženja je  Izvršni Odbor, a izabrano je i novo rukovodstvo. Za predsjednika Udruženja izabrana je doc. dr. sc. Jasmina Smajić, koja je ujedno i predsjednik I.O. Radi registracije Udruženja na federalnom nivou, na Osnivačkoj skupštini održanoj 22.11.2018 godine u Tuzli, izglasan je novi statut, a prethodnom rukovodstvu je produžen mandat na slijedeće 4 godine, s tim da je ponovo umjesto IO vraćen UO. Predsjednik Udruženja ostaje prof. dr. sci. Jasmina Smajić, kao i podpredsjednik prim. dr. Aida Tahmiščija.


Kontakt

Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju i intenzivno liječenje, UKC Tuzla
Trnovac b.b., Tuzla
E-mail: info@udmar.ba

Za više kontakt informacija kliknite ovdje.