Skip to content

Članstvo

Prema članovima 51, 52, 53 i 54, Statuta UDMAR-a:

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, a stiče se učešćem u osnivanju Udruženja i pristupanjem Udruženju. Nakon osnivanja Udruženja, odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor.

Članovi Udruženja su redovni i počasni članovi. Redovni članovi Udruženja su fizička lica doktori medicine koji poslove svoje struke shodno članu 2. ovog Statuta obavljaju u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.

Redovno članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice i izjave kojom novi član potvrđuje da prihvata ciljeve, Statut i druga opća akta Udruženja.  Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor na osnovu podnesenog zahtjeva za pristupanje u članstvo.

Počasni članovi su fizička lica koja svojim radom i zauzimanjem doprinose afirmaciji rada i ostvarivanju ciljeva Udruženja. Počasnim članom postaju lica koja na zamolbu Izvršnog odbora prihvate status počasnog člana. Počasni članovi imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine bez prava odlučivanja.

U Udruženju se vodi registar članova. Izvršni odbor odlučuje o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra članova.