Skip to content

Kurs o blokadi perifernih nerava vođen ultrazvukom

Dvodnevni kurs o blokadi perifernih nerava pod kontrolom ultrazvuka održan je 27-28.04.2017 god. u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u organizaciji Turskog udruženja anesteziologa i reanimatologa (ARUD), Udruženja za regionalnu anesteziju Turske (RAD), Udruženja anesteziologa-reanimatologau Federaciji BiH (UDMAR)i UKC Tuzla, a pod pokroviteljstvom Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) te kompanije MEDICAL Mostar.

Tokom trajanja kursa u UKCTuzla boravili su eminentni profesori iz Turske: prof. dr. Yavuz Gurkan (član ESRA Board), prof. dr. Fatma Saricaoglu, prof. dr. Turgay Ocal, doc. dr. sc. Alparslan Kus i doc. dr.sc. Aysun Ankay Yilbas, koji su održali niz predavanja, a potom i prakticno uradili 20-ak blokova perifernih zivaca na pacijentima kojima su bili neophodni hirurski/ortopedski zahvati na gornjim ili donjim ekstremiteta.

Učesnici kursa su bili clanovi UDMAR-a, anesteziolozi iz UKC Tuzla, ali i drugih centara FBiH kojima su po završetku uručeni certifikati o učešću.

Prema riječima Predsjednice Udruženja doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u Federaciji BiH, doc. dr. sc. Jasmine Smajić, saradnja ovog udruženja sa Udruženjem anesteziologa i reanimatologa Republike Turske, sa kojim organizuju  IV balkanski kongres anesteziologa, dovela je do ideje za predkongresnim aktivnostima, u okviru kojih je organizovan Kurs o blokadi periferalnih nerava.

Kako je istakao prim. dr. Mirsad Babović, šef Odjeljenja za anesteziju Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, periferni nervni blokovi se izvode vrlo precizno, uz upotrebu ultrazvuka za potvrdu položaja vrha igle. Samo izvođenje procedure je praktično bezbolno, a izvodi se tako što se u neposrednu blizinu živaca ili živčanih spletova aplicira lokalni anestetik. U slučaju da zahvat zahtjeva kontinuiranu analgeziju, može se uz živac ili živčani splet uvesti i kateter. Prema njegovim riječima, periferni nervni blok može se koristiti samostalno ili kao dodatak opštoj ili spinalnoj anesteziji.

Načelnik Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, prof. dr. Semir Imamović je iskazao zadovoljstvo zbog edukacije kadra u oblasti regionalne anestezije, istakavši da se nada da će procedure postati dio redovnih procedura ove klinike.