Skip to content

XVI svjetski Kongres anesteziologa – Hong Kong

16. Svjetski kongres anesteziologa (WCA 2016) održaće ce u uzbudljivom gradu Hong Kongu od 28. avgustra do 2. septembra 2016. nastavljajući uspješan internacionalni put, nudeći jedinstvenu naučnu platformu podrške i umrežavanja.

WCA 2016 je premium događaj na svim područjima anesteziologije, a koji ima istinski globalnu publiku, s više od 9.000 delegata-učesnika prethodnog kongresa. Program će još jednom predstaviti najnovija istraživanja i otkrića u anesteziji i intenzivnoj njezi, kao i prezentirati standarde najbolje prakse.

Predstavnik našeg Udruženja će prisustvovati Generalnoj skupštini WFSA kada će biti donesena odluka o našem prijemu u ovu organizaciju!