Skip to content

Tečaj pedijatrijske anestezije

Ljekarska komora Zeničko-dobojskog kantona trenutno realizira prvi tečaj pedijatrijske anestezije koji se vodi po planu i smjernicama WFSA. U prilogu dostavljamo poziv za prijavu za učešće-

Predsjednik Komore LJKZDK, Prim.dr. Tarik Kapidžić.

Prijavu osim putem QR koda moguće je izvršiti putem linka: https://ljkzedo.ba/prijava-ucesca-na-strucnim-sastancima/