Bajram Šerif Mubarek Olsun

Udruženje doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u FBiH pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi Bajram Šerif Mubarek Olsun.