Skip to content

Održan online seminar na temu “COVID 19-naša iskustva”

U organizaciji Udruženja doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, preko ZOOM platforme 12.01.2021. godine održan je online seminar na temu “COVID 19-naša iskustva”. Na seminaru je registrovan 71 učesnik, među kojima je osim članova našeg Udruženja bilo i kolega drugih specijalnosti. Seminar je akreditovan Odlukom Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i učesnici su dobili certificate o učešću. Predavači su bili iz različitih centara Federacije Bosne i Hercegovine, i  kroz osam predavanja iz različitih oblasti anestezije te intenzivne medicine prikazali su  protokol liječanja COVID 19 pacijenata, specifičnosti  rada s ovim pacijentima, izazove i komplikacije s kojima se susrećemo. Korisna diskusija doprinijela je razjašnjenju nedoumica, kao i razmjeni iskustava.

Broj učesnika je pokazao da su anesteziolozi i pored teških okolnosti u kojima se trenutno nalaze zbog epidemiološe situacije, te  angažovanosti u COVID odjeljenjima, zainteresovani za usavršavanje i razmjenu znanja. Kontinuirana edukacija se nastavlja s nadom da će biti još sličnih seminara, ali i da će se epidemiološka situacija normalizirati dajući mogućnost organizovanja stručnih sastanaka uživo.

Predavanja koja su bila na seminaru možete pogledati u PDF formi na sljedećem linku:

Prof.dr.med.sc. Jasmina Smajić