Skip to content

Poziv za edukaciju na temu “Preoperativna evaluacija djece i odraslih”

Obavještavamo Vas da će se 26.09.2020.godine u konferencijskoj sali  Opće bolnice Prim. dr. “Abdulah Nakaš” Sarajevo sa početkom u 10:00 sati održati edukacija na temu:

“Preoperativna evaluacija djece i odraslih”

Edukacija će pored repetitorija savremenih smjernica omogućiti i multidisciplinarni pogled na preoperativnu pripremu.

Predavanja će obuhvatiti  anesteziološki, internistički, pedijatrijski i hirurški aspekt preoprativne evaluacije  djece i odraslih

Edukacija će biti održana uz strogo poštivanje epidemioloških mjera.

Omogućen je i online pristup preko ZOOM aplikacije, uz prethodnu registraciju na simpozij@obs.ba. Zainteresovani trebaju poslati osnovne podatke na  simpozij@obs.ba i bit će im dodijeljena pristupna šifra.

Predavanje će se bodovati kao predavanje na nivou komore, odnosno predavači 10 bodova, učesnici 5 bodova.