Skip to content

Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 15 – 17 oktobar 2003. Sarajevo, BiH

Mjesto održavanja kongresa: Holiday Inn Kongresni centar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kongresni odbor

Predsjednik: prof. dr Amira Durić

Podpredsjednici:

 • prof. dr Milijan Kalušević
 • dr Zoran Karlović

Članovi:

 • mr.dr.sci. Mirsada Prašo
 • prim.dr Zlatan Živanović
 • prim. dr Meliha Branković
 • prim. dr Davorka Matković
 • dr Dragan Milavić
 • dr Krsto Čančar

Generalni sekretar: dr. Slavenka Štraus

Sekretar i kontakt osoba: dr. Meldijana Omerbegović

Teme Kongresa:

a) Reanimacija:

 1. Šok
 2. Intrahospitalne infekcije
 3. Nutritivna potpora

b) Anestezija:

 1. Anestezija u endoskopskim procedurama
 2. Regionalna anestezija i analgezija
 3. Tromboza i hemoliza