Category: Arhiva

Kurs o blokadi perifernih nerava vođen ultrazvukom

Dvodnevni kurs o blokadi perifernih nerava pod kontrolom ultrazvuka održan je 27-28.04.2017 god. u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u organizaciji Turskog udruženja anesteziologa i reanimatologa (ARUD), Udruženja za regionalnu anesteziju Turske (RAD), Udruženja anesteziologa-reanimatologau...

Simpozij iz anesteziologije i reanimatologije

U organizaciji Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Udruženja doktora medicine  anesteziologa i reanimatologa Federacije  BiH i Udruženja anesteziologa Francuske održava se dvodnevni  Simpozij anesteziologa i reanimatologa. Stručna saradnja između bosanskohercegovačkih...

Svečano otvoren Drugi kongres anesteziologa i reanimatologa BiH

Svečanom ceremonijom večeras je u Tuzli otvoren Drugi kongresa anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine. Kongres traje od 11. do 13. novembra u Hotelu Tuzla, a organiziraju ga Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju JZU...

Anesteziolozi iz Francuske i BiH na simpoziju u KCUS-u

U Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo (KCUS) od 26. do 28. juna 2008 god. održan je 14. simpozij anesteziologa i reanimatologa Federacije BiH u suradnji s Udruženjem anesteziologa Francuske SFAR. Šefica Klinike za anesteziju i...

Simpozij anesteziologa FBiH

Dječija anesteziologija tema je dvodnevnog simpozija bosanskohercegovačkih anesteziologa koji je u četvrtak počeo u Tuzli. Domaćin skupa je Univerzitetsko klinički centar Tuzla, a učestvuju i predstavnici francuskog anesteziološkog udruženja. Na skupu imamo oko 100...

Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 15 – 17 oktobar 2003. Sarajevo, BiH

Mjesto održavanja kongresa: Holiday Inn Kongresni centar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Kongresni odbor Predsjednik: prof. dr Amira Durić Podpredsjednici: prof. dr Milijan Kalušević dr Zoran Karlović Članovi: mr.dr.sci. Mirsada Prašo prim.dr Zlatan Živanović prim....